Popotniki in popotnice

16 – 21 let = popotniki in popotnice

V noviciatu in klanu gradimo na skupnosti, poti in služenju. Popotnike in popotnice navdušujejo izleti, potovalni tabori le z nahrbtnikom, pesem na ustih, dolgi večerni pogovori, spanje v bivakih, skupnost, kjer si resnično sprejet, prijatelji, prostovoljna pomoč, ki te navda z veseljem, srečevanje z drugimi skavti, mednarodni tabori.

Ime ribniškega klana: klan Lesen'h

Geslo: Služiti!

Voditelji v skavtskem letu 2020/21:

Martin Merhar (040 570 853)