Ribniška rutka

Rutka našega stega je razdeljena na dve polovici, in sicer na zeleno in modro. Rutko obroblja rdeča proga, obroba ljubezni. Zelena barva pomeni gozd, modra pa vodo in oboje v ribniški dolini zelo cenimo. Rdeča barva ponazarja Boga, ki ga želimo preko narave še bolj spoznavati. Ponazarja tudi našo povezanost z župnijama, saj sta ribniški farni patron sv. Papež Štefan in dolenjevaški farni patron sv. Rok dala življenje za Kristusa in to tudi ponazarja rdeča barva. Našo skavtsko skupino sestavljamo skavtinje in skavti iz dveh župnij: Ribnica in Dolenja vas, kar tudi prikazujeta dve polovici rutke. Kakor sta obe polovici rutke med seboj povezani s šivi, tako je tudi naša skupina med seboj povezana z vezmi prijateljstva.

Naj ima vsaka posebno zgodbo, naj bo vsaka drugače svinjska in naj bo vsaka posebej zaščitni znak plemenitega skavtskega srca!