Skupnost voditeljev - SKVO

Skupnost voditeljev v letošnjem letu šteje 6 skavtskih voditeljev in duhovni asistent. 

Voditelji pripravljamo srečanja in skupne projekte, hodimo na državna srečanja voditeljev, taborne šole, imamo pa tudi svoja srečanja vsako prvo soboto v mesecu.

 

Naš SKVO sestavljamo:

Klemen Gorše: stegovodja, Akela - voditelj veje VV, delegat

Sara Šega: Kača Kaja - voditeljica veje VV, blagajnik

Pia Jecelj: mama Rakša - voditeljica veje VV, blagajnik

Andrej Rus: voditelj veje IV, gospodar

Nuša Jecelj: voditeljica veje IV, stik z javnostjo, delegat

Martin Merhar: voditelj veje PP, gospodar

Rok Pogačnik: duhovni asistent